Գրքեր

Համբարձումյան, Վիկտոր Հակադարձ խնդիրները բնագիտության մեջ

Ե.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983.-59 էջ

Download button

Համբարձումյան, Վիկտոր Տիեզերքի էվոլյուցիայի պրոբլեմները

Ե.: ՀՍՍՀԳԱ, 1968.-293 էջ

Download button

Համբարձումյան, Վիկտոր Աստղերի էվոլուցիան և աստրոֆիզիկան

Ե.: ՀՍՍՌԳԱ հրատ., 1948.-37 էջ

Download button

Համբարձումյան, Վիկտոր Գալակտիկաներ

Ե.: Հայաստան հրատ., 1966.-75 էջ

Download button

Գուրզադյան, Գրիգոր Գալակտիկաների աշխարհը (էսսե տիեզերքի մասին)

Ե.:Զանգակ-97,2004.-104էջ

Download button

Childcraft-The How and Why Library:

The Universe/ part 1 (1-96 pages)

Download button
Մաս 2

Download button
Մաս 1
Գրիգորյան, Ավետիք Դարերի խորքից դեպի տիեզերք

Թողնել կարծիք

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑